Erika Jefimova

direktor

Lõpetasin Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli 1993. aastal. 1996-1999 Õppisin Tallinna Teoloogia Instituudis kirikumuusika osakonnas dirigeerimist ja orelit. Eesti Muusikaakadeemia lõpetasin kirikumuusika erialal 2005.a. Aastal 2007 lõpetasin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia oreli eriala magistrantuuri. Olen täitnud üldhariduskooli muusikaõpetaja õppekava samas asutuses. Olen aktiivse osalejana läbinud paljusid erinevaid meistrikursusi - Peter van Dijk, M-L Langlais, Hartmut Rohmeyer, Ben van Oosten jt. Olen töötanud Jõhvi Muusikakoolis õpetajana ja Jõhvi Mihkli kiriku organistina. Alates 2006 olen õpetaja Lasnamäe Muusikakoolis, aastatel 2013-2016 olin õppealajuhataja. Olen andnud kontserte mitmel pool Eestis, Soomes, Rootsis, Austrias, Saksamaal ja teinud koostööd solistidega - Maria Veretenina, Jaakko Ryhänen, Yin Jie. Alates aastast 2008 olen Jõhvi Mihkli kiriku orelipooltundide initsiaator ja juht.

e-post: muusika(at)muusika.tln.edu.ee