Sisseastumistingimused


 Vastuvõtmine ettevalmistusklassi 

 • Ettevalmistusklassi eesmärk on sooritada edukalt kooli vastuvõtukatsed.
 • Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem avalduse kooli avaldusblanketil.
 • Ettevalmistusklassi kohatasu on 30 eurot kuus, tagastatakse tulumaksuga 20%. 


Vastuvõtmine muusikakooli

 • Muusikakooli võetakse vastu üldjuhul 7-9 aastasi lapsi, kuid ka vanema õpilase vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon arvestades erialapilli iseärasusi. 
 • Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete põhjal ja konkursi alusel. 
 • Katsetele eelnevalt on soovitatav osa võtta ühest konsultatsioonist, kus tehakse läbi musikaalsuskatsetel nõutav. 
 • Konsultatsiooniks palume ette valmistada üks laul. 
 • Palume täita avaldus elektrooniliselt kooli blanketil ja saata muusika@muusika.tln.edu.ee
  Blanketi saad alla laadida siit:   Huvialakooli õppuri avaldus 
 • Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate kuue hindega:
  1.Laul 
  2.Rütm 
  3.Helide järelelaulmine 
  4.Muusikaline mälu 
 • 5.Koordinatsioon
 • 6.Harmooniline kuulmine 
 • Hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse keskmine hinne.
 • Musikaalsuskatsed juunis 2023. Palume saata avaldus ja oodata seejärel, kuni teiega võetakse personaalselt ühendust, et määrata katsele tuleku kuupäev ja kellaaeg.
 • Õppeaeg koolis on 7 aastat. 
 • Õppimine koolis on tasuline. Kohatasu on 70 eurot kuus, tagastatakse tulumaksuga 20%