Õppetasu

Tallinna linna muusikakoolide õppetasude ja inventari kasutusse andmise hinna kehtestamine alates 01.septembrist 2018


Vastavalt kohaliku omavalitsuse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 11.oktoobri  2017 määruse nr 33 “Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 lg 1 p2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse §8 lg 2 p2 alusel kehtestada alates 01.septembrist 2018 Tallinna linna muusikakoolides ühe kuu õppetasu (kohamaks) ühele õpilasele alljärgnevalt:

Põhiõppe õppetasu – 70 eurot
Ettevalmistusklassi rühmatunni ( 2 tundi nädalas) õppetasu – 30 eurot.

 Muusikainstrumendi laenutamine (pillirent) - 5 eurot kuus.

« tagasi